Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Gelecek Kaygıları ve Yılmazlık Düzeyleri ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Eğitim Blog

Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin en sık bildirdikleri problemlerin en önemlilerinden biri de gelecek kaygısıdır. Gelecek kaygısının da çözümü diğer problemlerde de olduğu gibi aile bilgilendirme programları ve eğitimdir. Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin eğitim gruplarına katılması, yaşam doyumu düzeylerinde anlamlı bir fark yaratmıştır. Ebeveynlerin neredeyse hepsinin çocuğunun geleceği ile ilgili kaygıları olduğundan ve ebeveynlere psiko-eğitim verilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Ebeveynlerin kaygı düzeylerinin veya yılmazlık seviyelerinin sosyo-demografik özelliklere göre değişiklik gösterdiği aşikardır. Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin yaşam kaliteleri ve yılmazlık düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Yani ailelerin yaşam kaliteleri arttığında yılmazlık düzeyleri de artmaktadır.

SELİN KURUOĞLU VAYNİ

Paylaş:

İlgili Yazılar