Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

İstiklal Özel Eğitim

Özel öğrenme güçlüğü; bireye çocuk ve ergen psikiyatristleri tarafından yapılan testlerle tanı koyulan, tanıda disleksi, diskalkuli,disgrafi olan genellikle okul döneminde fark edilen bir bozukluktur.

DSM-5 Tanı Ölçütleri Kitabına Göre;

  • Sözcük okumanın yanlış yada yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması,
  • Okunanın anlamını anlama güçlüğü yaşaması,
  • Harf harf söyleme veya yazman güçlükleri yaşaması(ünlü yada ünsüz harfleri ekleyebilir, çıkrabilir,yerlerini değiştirebilir),
  • Yazılı anlatım güçlükleri(cümleler içinde birden çok dil bilgisi yada noktalama yanlışı yapması),
  • Sayı algısı, sayı gerçekleri yada hesaplama güçlükleri,
  • Sayısal akıl yürütme güçlükleri yaşaması,

Uygulanan kapsamlı klinik değerlendirmeler sonucunda kişinin kronolojik yaşına göre beklenenden  önemli ölçüde az başarı göstermesi, okul yada işle ilgili başarı düzeyinin ileri derecede düşük olmasına sebep verebilir.

Paylaş:

İlgili Yazılar