Ergoterapi

İstiklal Özel Eğitim

Ergoterapi, bireylerin yaşam rollerini ve bu rollerin gerektirdiği görev ve aktiviteleri (okupasyonlar) başarıyla yerine getirebilme becerilerini geliştirerek, sağlığı, iyi olmayı ve topluma katılımı destekleyen bir meslektir. Bu yaklaşım, her yaş grubundaki bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Çocuklar için, yetişkinlerde olduğu gibi yaşamlarında önemli rol oynayan çeşitli okupasyonlar bulunmaktadır. Bu okupasyonlar arasında yemek yemek, uyumak, tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak, öğrenmek, sosyalleşmek ve en önemlisi, çocukluk döneminin vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan oyun oynamak yer almaktadır. Oyun, çocukların sosyal etkileşimlere, praksise, ince ve kaba motor becerilere, öz düzenleme (regülasyon) becerilerine ve duyusal uyaranlara maruz kaldığı bir ortamdır. 

Ergoterapistler, bireyin duyusal uyaranları daha iyi işleyebilmesi, motor becerilerini geliştirebilmesi ve sosyal etkileşim becerilerini artırabilmesi için ev, okul ve diğer çevresel alanlarda da destek sağlarlar. Bu bütüncül yaklaşım, çocukların günlük yaşamlarında daha bağımsız ve başarılı olmalarına katkıda bulunmayı amaçlar. Ergoterapistlerin temel görevi, çocukların becerilerini oyunla entegre ederek, herhangi bir değişen ortama adaptif bir tepki geliştirmelerine destek olmaktır. Bu sadece çocukların okupasyonlarına tam katılımlarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda motive edici faaliyetler aracılığıyla beyinde nöral yolların oluşmasına da katkıda bulunur.Pediatrik ergoterapistler, genellikle şu alanlarda çalışarak çocuk sağlığı ve gelişimine yönelik müdahalelerde bulunurlar:

 • Sağlıklı Çocuklar: Ergoterapistler, genel gelişimi desteklemek, motor becerileri güçlendirmek ve günlük yaşam aktivitelerine adaptasyon sağlamak için sağlıklı çocuklarla da çalışabilirler.
 • Gelişimsel Gecikmeler: Çocuklarda motor, bilişsel veya sosyal gelişimdeki gecikmelerle başa çıkmak amacıyla ergoterapi uygularlar.
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite: Ergoterapistler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocukların odaklanma ve öz düzenleme becerilerini geliştirmeye çalışırlar.
 • Duyu Bütünleme Bozukluğu: Duyu bütünleme terapisi ile çocukların duyusal uyaranları daha etkili bir şekilde işlemelerine yardımcı olurlar.
 • Denge ve Koordinasyon Bozuklukları: Ergoterapistler, çocukların denge ve koordinasyon becerilerini artırmak için özel müdahaleler sağlarlar.
 • Serebral Palsi: Bu nöromotor bozuklukla mücadele eden çocuklara, fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik destek sağlarlar.
 • Otizm: Ergoterapistler, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal etkileşim, iletişim ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeye çalışırlar.
 • Genetik Bozukluklar (Down Sendromu): Ergoterapistler, genetik temelli gelişim bozukluklarına sahip çocuklara uygun stratejiler sunarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışırlar.
 • Öğrenme Güçlüğü: Ergoterapistler, disleksi, disgrafi, dispraksi gibi öğrenme güçlükleri yaşayan çocukların eğitim süreçlerine destek olurlar.
 • Yeme Bozuklukları: Ergoterapistler, çocuklarda beslenme ve yeme sorunlarına yönelik terapi uygularlar.
 • Davranış Bozuklukları: Ergoterapistler, çocuklarda görülen davranış bozukluklarına müdahale ederek uygun stratejiler geliştirmeye çalışırlar.
 • İnce ve Kaba Motor Fonksiyon Bozuklukları: Ergoterapistler, çocukların el-göz koordinasyonu, ince motor becerileri ve kaba motor becerilerini geliştirmek için çeşitli terapiler sunarlar. 
 • Psikososyal Bozukluk: Ergoterapistler, çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik psikososyal destek sağlarlar.
Paylaş:

İlgili Yazılar