İstiklal Özel Eğitim

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

İstiklal Özel Eğitim

Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk 

Olağan dışı toplumsal yaklaşım gösteren , karşılıklı konuşma ve iletişimde zorluk çeken ,duygu aktarımında sınırlılık göstermekte olan , toplumsal etkileşimi başlatma , sürdürdürme vb. durumda eksiklik gösterme.

İletişim yetersizlikleri , göz iletişimi ve beden dili kullanımında olağan dışılıklar , farklı toplumsal ortamlarda davranışlarını ayarlamada güçlükler, akran edinme güçlükleri ve akranları ile ilişki sürdürme anlamada eksiklikler gösterme.

  • Basma kalıp yada yineleyici motor eylemler(steroit hareketler), oyuncak yada  nesneleri sıraya dizme , ekolali (Ses Tekrarı)
  • Aynılık konusunda direnç gösterme , küçük değişiklikler karşısında aşırı tepki gösterme , geçişlerde güçlükler yaşama (ortam veya etkinlik değişiklikleri) , katı düşünce örgütleri (hergün aynı yoldan gitme, her gün aynı yemeği yemek isteme vb.)
  • İleri drecede kısıtlı , değişkenlik göstermeyen ilgi alanları, nesnelere aşırı bağlanma 
  • Duyusal girdilere karşı çok yüksek yada düşük düzeyde tepki gösterme veya çevrenin duyusal yanlarına olağan dışı bir ilgösterme durumları(acı ve ısıya karşı duyarsızlık , bazı ses - dokulara karşı aşırı tepki gösterme vb.)
  • Belirtiler erken gelişim evresinde başlar ( toplumsal gerekler sınırlı yeterliğin üzerine çıkana dek tam olarak kendini göstermeyebilir yada sonraki yıllarda , öğrenilen yöntemlerle maskelenebilir)           Kaynakça:DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı

                   Çeviren:DR.Ertuğrul KÖROĞLU (Amerikan Psikiyatri Birliği)

Otizm Spektrum Bozukluğu Nörogelişimsel bir bozukluktur.Çocuğunuzda Otizm Spektrum Bozukluğu tanısından şüphelendiğiniz durumlarda;

-Çocuğunuzda , yukarıda belirtilmiş olan kriterlerden en az birkaç maddeyi  gözlemliyorsanız,

               Çocuğunuz ile ilgili yeterli ve net bilgiye ulaşmak için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

Paylaş:

İlgili Yazılar