İstiklal Özel Eğitim

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İstiklal Özel Eğitim

İşitme Engelli Bireyler , doğuştan veya sonradan bir hastalığa bağlı olarak işitme güçlüğü çekerler.Bazı İşitme Engelli Bireyler çok az duyabilirken ,bazı İşitme Engelli Bireyler hiç duyamamaktadır.İşitme hayatımızda önemli bir yere sahiptir.Buna bağlı olarak İşitme kaybı yaşayan bireylerin ek bir desteğe ihitiyaçları vardır.Bu ihtiyaçlar , bazı durumlarda işitme cihazları ile desteklenebilirken , bazı durumlarda ise yoğun bir eğitim programı ve yönlendirmeler ile bireylere daha iyi bir hayat kalitesi sunulabilmektedir.

Her bireyin İşitme Kayıp Oranı baz alınarak eğitim programları hazırlanmaktadır.

İşitme Kaybına bağlı olarak Dil ve Konuşma Bozuklukları da baz alınarak birey değerlendirilebilir ve bu değerlendirmeler sonucunda bireye özgü eğitim proglamları oluşturulabilir.Bu alanda eğitim veren uzman ve meslek elemenı Odyologlardır.

Paylaş:

İlgili Yazılar