İstiklal Özel Eğitim

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İstiklal Özel Eğitim

Zihinsel Yetersizlik (Mental Retardasyon), bireyin beceri -yetenek ve öğrenme işlevinin kendi yaş ortalamasının altında olması, gelişim döneminde ortaya çıkan öğrenme ve uyum sağlama işlevlerinde sınırlamalara neden olan, ortalamanın altında zeka seviyesine sahip olma ile karakterize bir zeka geriliği durumudur. Zihinsel Yetersizliği olan bireyler toplum içinde bağımsız olarak yaşayabilir ve çeşitli düzeylerde istihdam elde edebilir.

Zeka geriliğinin şiddetine bağlı olarak zeka geriliğinin evreleri de değişiklik gösterir. Basit zeka geriliğine sahip olan bireyler rutin hayatlarını belirli düzeylerde devam ettirebilmelerine karşın ileri düzey zeka geriliğinde basit, günlük görevleri tamamlamak için bile eğitim ve destek gerekli olabilir.

Zihinsel Yetersizlik (Mental retardasyon) ilk başlama zamanı geriliğe  neden olan faktöre bağlıdır. Genel olarak zeka geriliği, doğumdan önce (doğum öncesi), doğum sırasında (perinatal) veya çocuklukta (doğum sonrası) beyin gelişimini bozan herhangi bir durum veya olaydan kaynaklanabilir. Zihinsel Yetersizliğe (Mental retardasyon) neden olan faktörlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kromozomal eksiklikler ,
 • Kalıtsal bozukluklar, 
 • Metabolizma bozuklukları,
 • Beyin hasarı,
 • Enfeksiyon (doğum sırasında yetersiz oksijen, menenjit vb),
 • Pramatüre doğum,
 • Düşük doğum,
 • Kilo,
 • Fetal malnütrisyon (Anne karnında bebek gelişiminin yavaş olması),
 • Hamilelik sırasında ilaç veya alkol kötüye kullanımı ,  
 • Anne enfeksiyonları (kızamıkçık veya hipertansiyon),
 • Ciddi duygusal ihmal veya istismar
Paylaş:

İlgili Yazılar