Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

İstiklal Özel Eğitim
Dil Konuşma Terapisti Kimlerdir?

Dil ve Konuşma Terapisti sağlık bilimleri fakültesinde dil ve konuşma terapisi bölümü açılmış olan üniversitelerde 4 senelik lisans eğitimini tamamlamış kişilere denir. Genel olarak dil, konuşma, ses ve yutma alanlarına bakmaktadır. Bu alanlar kendi içerisinde farklı dallara ayrılabilmektedir.

Dil Ve Konuşma Bozuklukları;

     Dil Bozuklukları; çocuğun dil edinim döneminde meydana gelen dil problemlerini kapsayan bir terimdir. 
Edinilmiş Dil Bozuklukları ise dil edinim dönemini tamamladıktan sonra beyin etkilenimi sonucunda meydana gelen dil becerilerinin birini veya birkaçını etkileyen durumları içermektedir. Edinilmiş Dil Bozuklukları Afazi, Travmatik Beyin Hasarı, Sağ Hemisfer Hasarı, Demans, Multiple Skleroz(MS) ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)`yi kapsamaktadır.

       Konuşma Sesi Bozuklukları Artikülasyon ve Fonolojik bozukluklar olarak kendi içerisinde ayrılmaktadır. Artikülasyon Bozuklukları bireyin konuşma seslerinin üretimini sağlayan anatomik yapıların ardışık, uyumlu hareketlerinin olmaması sonucu sesleri doğru üretememesi demektir. Fonolojik Bozukluk ise konuşma seslerinin beyinde karşıtlık işlevi kurarak nasıl temsil edildiğini kavrayamamaktır.

     Dudak -  Damak Yarığı yarığın tipine ve büyüklüğüne göre konuşma seslerinin üretimini veya yutma işlevini etkileyebilmektedir. İzole dudak yarığı ve izole damak yarığı olabileceği gibi bunların kombinasyonu (dudak damak yarığı) da olabilmektedir.

    Akıcı Konuşma Bozuklukları Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma`yı kapsamaktadır. Kekemelik; kalıcı kekemelik, geçici kekemelik ve nörojenik kekemelik olabilmektedir. Kekemeliğin başlangıcından itibaren 6 ay geçmişse kalıcı kekemelik denilmektedir. Bir nörojenik olay sonucunda ortaya çıkmışsa nörojenik kekemelik olarak adlandırılır. Hızlı Bozuk Konuşma, konuşma hızının ortalamanın üzerinde olması ile karakterize olup bu bireylerde genellikle kekemelik benzeri akıcısızlıklar da görülebilmektedir.

    İstiklal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak dil ve konuşma güçlüğü çeken öğrencilerimize artikülasyon bozukluğu , gecikmiş konuşma , kekemelik , yutma güçlüğü eğitimleri verilmektedir.

Paylaş:

İlgili Yazılar