DIR Floortime

İstiklal Özel Eğitim

Floor Time ; OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) , Down Sendromu , Dil ve Konuşma Bozuklukluğu , Gelişimsel Gerilikler vb. durumlardan etkilenmiş çocuklar ve aileleri için etkileşim - oyun temelli geliştirilmiş bir programdır.

       Türkçe anlamı yerde geçirilen zaman - yerde oyun anlamına gelen yaklaşımdır.Temel amacı ,  ebeveyn - çocuk arasında ki doğru iletişim kurarak  çocuğun günlük yaşam becerilerinde ki  kısıtlayıcı davranışlarının ile üstesinden gelmesini ve birden fazla gelişim alanına olumlu etki etmesini sağlamaktır. 

 Dır Nedir?

 DIR  , Developmental (gelişimsel) , Individual (bireysel) ve Relationshipbased( ilişki temelli) sözcüklerden oluşur.

  •  D(Development) Gelişimsel Bölüm ;çocuğun gelişim basamaklarını değerlendirip hangi gelişim basamağında olduğunu belirlendiği bölümdür.
  •  I (Individual)Bireysel Farklılıklar Bölümü;  çocuğun çevesine / uyaranlara nasıl tepki verdiğine bakılır ve ona göre çalışma programı oluşturulur.
  • R(Relationship Based) İlişki Kurma ;gelişimsel ve bireysel farklılıklarına göre çocuk ile ebeveyn - eğitimcinin iletişime geçmesidir.
  • DIR Floortime aslında kanıta dayalıbir müdahele yöntemi olarak düşünülmelidir.Araştırmalar sonucu özet olarak,Floortime otizm ve diğer özel ihtiyaçlara sahip çocukların iletişim ve ilişki kurma yeteneklerini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 

Paylaş:

İlgili Yazılar