Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavisinde Beslenme Yaklaşımları

Eğitim Blog

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE BESLENME YAKLAŞIMLARI

Otizmli çocuklarda beslenme problemleri yaygın olup, çiğneme güçlüğü, besin seçiciliği, takıntılı yeme gibi davranışlar sıklıkla görülmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik beslenme arayışları devam etmekte olup, bu çalışmada da OSB’li bireylerde uygulanan kanıta dayalı beslenme yaklaşımlarının özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

1. Glutensiz- Kazeinsiz diyet (Gluten Free-Casein Free) GFCF

2. Ketojenik Diyet

3. Özel Karbonhidrat Diyeti (Spesific Carbonhydrate Diet) (SCD)

4. Feingold Diyeti

5. Elimine Alerji Diyetleri

 

Besin ögesi takviyeleri

 

  1. Yağ asidi Takviyesi
  2. Multivitamin Takviyesi
  3. Mineral Takviyesi
  4. Probiyotik Takviyesi

 

SONUÇ VE ÖNERİLER

    Bu çalışmada OSB’nin tedavisinde çeşitli tıbbi beslenme yaklaşımları ve konu ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Otizmi tedavi edebilecek belirli bir diyet müdahalesinin olmadığı ancak bazı özel diyet uygulamalarının ve takviyelerin bazı bireylerde olumlu davranış değişiklikleri sağladığı bulunmuştur. Uygulanan beslenme tedavilerinin otizm semptomlarını hafiflettiği şeker, katkı maddeleri, sindirilmesi zor nişasta içerikli yiyeceklerin ve çocuklarda alerjik reaksiyon yaratan gıdaların ise ağırlaştırdığı görülmüştür.Ancak yapılan çalışmalar tedavide tam etkinlik sağlamadığı için uygulanan herhangi bir diyet tedavisinin tam etkin olduğunu söylemek şu an için mümkün olamamaktadır. Uygulanan diyetlerde her zaman bireysel ayrıcalıklar söz konusudur. Otizm etiyolojisi kesin olarak bilinmese de tedavisinde son yıllarda uygulanan beslenme yaklaşımları, otizm semptomlarını yönetmek için uygun beslenmenin önemini vurgulamaktadır. Otizmli bireylere uygun bir beslenme planı hazırlamadan ve ilgili öneriler yapılmadan önce geniş örneklem büyüklüğüne sahip başka prospektif kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Paylaş:

İlgili Yazılar